TRÄDVÅRD, BIOENERGI & ÅTERVINNING

TRÄDVÅRD

Vermeer är marknadsledande inom stubbfräsning och säljer ett brett sortiment av maskiner för arborister, entreprenörer och trädvårdsföretag. I vårt maskinprogram som återförsäljare för Vermeers trädvårdprodukter, finns bland annat stubbfräsar, flishuggar och skidsteer redskapsbärare som förser operatörer med hög prestanda, kvalitet och säkerhet.


Stubbfräs

Vermeers stubbfräsar effektiva, pålitliga och enkla att använda för i stort sett alla träslag. Maskinerna röjer enkelt bort trädstubbar och stubbfräsens skärsystem gör maskinen både effektivare och röjer bort stubbarna snabbare, samt förlänger livslängden för skärhjulständer. Specifika stubbfräs-modeller har larvband och därför lågt marktryck, vilket minskar risken för markskada. Den nyaste stubbfräsen är SC382.


Flishugg

Våra flishuggar används för bearbetning av träd, kvistar och buskar. Vermeers flishuggar är avsedda för arborister, trädvårdsarbetare och entreprenörer och är konstruerade med unika funktioner som främjar användarvänlighet, prestanda och säkerhet. Vermeer har ett brett sortiment av flishuggar, allt från små, kompakta smidiga flishuggar till stora stamvedshuggar. SmartFeed -inmatningskontroll förbättrar maskinens produktivitet genom att optimera effektiv bearbetning. Våra nyaste flishuggar är BC200 och BC230!


Skidsteer redskapsbärare / Kompaktlastare

Vermeers skidsteer redskapsbärare minskar arbetsbelastningen och manövreras lätt runt tuffa arbetsplatser. Redskapsbäraren har många olika applikationer, som gör det enkelt för dig som entreprenör, arborist eller trädvårdsarbetare att växla mellan olika tillbehör på maskinen för just ditt projekt. Med ett stort urval av olika tillbehör kan redskapsbäraren hjälpa dig att spara både tid och energi, genom att bära stockar, grenar eller mata flishuggaren, och hjälpa dig att beskära eller plantera häckar och träd.

BIOENERGI & ÅTERVINNING

Med maskiner som Krossar, flishuggar, trumsiktar och stamvedshuggar har Vermeer ett brett utbud och sortiment av maskiner för återvinning och bioenergimarknaden. Två av de snabbt växande industrier i världen. Våra maskiner bearbetar organiskt avfall snabbt och effektivt så att det kan förvandlas till användbara slutprodukter, som kan användas till bioenergi.


Krossar & Flishuggar

Vermeers breda maskin-sortiment av horisontell-matade flishuggar, eldrivna flishuggar och eldrivna topp-matade flishuggar och krossar erbjuder en mängd olika konfigurationer för att passa marknader inom bioavfall, landrensning, kompostering och träd-bearbetning. Både krossen HG6000 går att få med el eller dieseldrift och kan växla mellan flistrumma eller en solid krosstrumma. HG6000 finns även i larvburet utförande och kan kombineras med dolly. HG6800TX är Vermeers största kross och har 950 hk, den är byggd att driva igenom tuffa material med mindre operatörsinteraktion. HG6800TX är avsedd för storskaliga träavfalls-entreprenörer för att maximera produktivitet och effektivitet och är larvburen. HG4000G2 är Vermeers nyaste kross, utvecklat med den europeiska marknaden i åtanke. 


Trumsikt

Vermeers trumsiktar är skapade för effektivitet och är designade för enkel underhållning. Den låga sikttrumman gör det enkelt att mata in material, och trumsikten är utformad för enkel underhållning som kräver lite tid. Färdiga produkter kan med utmatningsbandet lastas in i lagringshögar eller lastbilar. Trumsikten TR6450 kan hantera sortering av upp till 3 fraktioner. Våra trumsikts maskiner har en omfattande lista med alternativ för att passa dina specifika behov.


Stamvedshuggar

Våra stamvedshuggar erbjuder arborister, trädvårdsföretag, kommuner och entreprenörer en kraftfull lösning för att producera flismaterial. Steget mot förnybara bränslen blir allt vanligare och flis och trädmaterial som energikälla börjar förekomma mer i kommuner och industrier. Maskinen skapar dessutom en möjlighet för företag och entreprenörer att utbreda sin verksamhet med att utnyttja all träd-material.